Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2010
ΝΕΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Ισηγορία είναι το δικαίωμα των κάθε πολίτη να ακούγεται η άποψή του εξίσου με τους υπόλοιπους, ενώ ισονομία είναι η ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο. Η ισηγορία μαζί με την ισονομία και την ισοπολιτεία καθιερώθηκαν και βρήκαν την απόλυτη έκφρασή τους στην Δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας. Σήμερα δεν υπάρχει ισηγορία, διότι οι πολίτες δεν ακούγονται και δύσκολα λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους. Η έλλειψη ισηγορίας αποτελεί και την αιτία δημιουργίας αυτού του ιστολογίου. Αποτελεί μέσο έκφρασης και διάδοσης απόψεων και ιδεών, οι οποίες άλλως δύσκολα θα τίθεντο υπόψη των συμπολιτών μου δεδομένου ότι η δημοσιότητα αποτελεί προνόμιο των ολίγων και όχι των πολλών. Το παρόν φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα ελευθερίας και δημοκρατίας.