Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2018

ΟΤΑΝ ΟΥΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Ο Νόμος 3013/2002 περί πολιτικής προστασίας ισχυρίζεται στο άρ. 1 ότι αποβλέπει  "στην  προστασία της ζωής , υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου.   " Αλλά ένας νόμος που έχει τέτοιου είδους φιλοδοξίες το ελάχιστο το οποίο πρέπει να διασφαλίζει είναι ότι στην κρίσιμη στιγμή της δράσης ενάντια σε φυσική καταστροφή δεν θα υπάρχουν αμφιβολίες  και θα προβλέπεται με  σαφήνεια ποιος είναι ο αρμόδιος -υπεύθυνος για τον  συντονισμό της .   Εάν διάβαζε κάποιος μόνο το άρ. 5 και ιδίως την  παρ. 4γ του άρ. 5 του εν λόγω νόμου, θα ήταν μάλλον βέβαιος ότι αρμόδιο για τον συντονισμό είναι το λεγόμενο " κεντρικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας " απαρτιζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, τον Γε