Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2013

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ:Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

   Ενόψει της επετείου της μεταπολίτευσης, η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ κατέθεσε σήμερα γραπτό αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής (και το κοινοποίησε στις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων) με το οποίο ζητεί, ως πρώτο στάδιο συμμετοχής για πρώτη φορά του ίδιου του λαού στη διαμόρφωση του Συντάγματος της χώρας μας, να ξεκινήσει αμέσως μέσα από την ιστοσελίδα της Βουλής διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τη συνταγματική αλλαγή , με τρόπο που θα εγγυάται την εγκυρότητα της διαδικασίας, την ισηγορία στην κατάθεση των προτάσεων και την ελεύθερη και ανόθευτη καταγραφή της βούλησης των πολιτών.   Το πλήρες κείμενο του υποβληθέντος αιτήματος έχει ως εξής : " Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Επί τρία και πλέον έτη οι κυβερνήσεις που ανέλαβαν να διασώσουν την χώρα από την άτακτη χρεοκοπία, με την συνδρομή της Βουλής, επέβαλαν πρωτοφανή μέτρα αύξησης φόρων, ισοπέδωσης εργασιακών δικαιωμάτων και μείωσης μισθών και συντάξεων, τα οποία οδήγησαν έν

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

   Δημόσια νομικά πρόσωπα είναι τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν (έστω και εν μέρει αλλά πάντως κατά τρόπο που ελέγχεται η διοίκησή του) στο δημόσιο. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι ιδίως τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (λ.χ. Ασφαλιστικά Ταμεία), αλλά εν ευρεία εννοία δύνανται να θεωρηθούν ακόμη και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή ακόμη και ανώνυμες εταιρίες εφόσον ανήκουν έστω και εν μέρει στο δημόσιο και η διοίκησή τους , βάσει του νόμου ελέγχεται από αυτό (λ.χ. η ΕΡΤ Α.Ε.).   Όπως προκύπτει και από τον ορισμό της έννοιας "δημόσιος" τα δημόσια νομικά πρόσωπα θα έπρεπε να ελέγχονται από τον δήμο ήτοι είτε τους πολίτες στο σύνολό τους εάν η εξουσία τους αφορά το σύνολο των πολιτών, ή τους πολίτες που είναι μέλη τους, όπως λ.χ. τα μέλη του ΙΚΑ ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.     Ωστόσο τα δημόσια νομικά πρόσωπα ουδέποτε διοικήθηκαν από τον δήμο. Αντί των πολιτών η διοίκηση των δημοσίων νομικών προσώπων ελέγχεται αφενός από την κεντρική εκτελεστική εξουσία η οποία διορ