Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2011

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

     Ο Ήλιος ήταν θεός. Υπήρχε ένα νησί, η Θρινακία, όπου έβοσκαν τα βόδια του.  Τα βόδια του Ήλιου ήταν παχιά. Δεν αναπαράγονταν αλλά ούτε φθείρονταν.      Ωστόσο, το νησί όπου έβοσκαν τα βόδια του Ήλιου βρέθηκε στον δρόμο του Οδυσσέα και των συντρόφων του, οι οποίοι , πεινασμένοι, παράκουσαν την ρητή εντολή του βασιλέα τους και έσφαξαν μερικά από τα βόδια για να τα φάνε. Ο Ήλιος θύμωσε και ζήτησε από τον Δία να τιμωρήσει τους συντρόφους του Οδυσσέα, απειλώντας ότι θα κατέβει στον Άδη και θα φέγγει μόνο στους νεκρούς. Και πράγματι η τιμωρία του Δία ήταν σκληρή διότι μόλις το πλοίο εγκατέλειψε το νησί του Ήλιου, εξαπέστειλε κεραυνό, διέλυσε το καράβι και αφάνισε τους συντρόφους. Μόνο ο Οδυσσέας κατάφερε να σωθεί και μετά από μεγάλες περιπέτειες να επιστρέψει στην Ιθάκη. Έκτοτε ουδείς τόλμησε να πειράξει τα βόδια του θεού Ήλιου.     Χιλιάδες χρόνια μετά, τα βόδια δεν βόσκουν μόνο στο νησί της Θρινακίας, αλλά κυριάρχησαν και κυβερνούν όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. Επε