Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2014

Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

  Οι Έλληνες βουλευτές θα έπρεπε να θεωρούνται εκπρόσωποι της νομοθετικής εξουσίας αλλά μόνο αυτές δεν είναι οι αρμοδιότητές τους.  Ουδεμία πρόταση νόμου βουλευτή ή βουλευτών συζητήθηκε από την βουλή. Απεναντίας, όλα τα σχέδια νόμου κατατίθενται από την κυβέρνηση και ψηφίζονται περίπου χωρίς συζήτηση (πολλές φορές μάλιστα σε ... ένα άρθρο για να μην καθυστερούμε με συζητήσεις κατ' άρθρο) από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.   Οι Έλληνες βουλευτές δεν έχουν χρόνο να ασχολούνται με την νομοθεσία, ούτε αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως νομοθέτη. Το Σύνταγμα τους έχει καταστήσει υποχείρια της κυβέρνησης και χειροκροτητές των αρχηγών των κομμάτων τους, και οι ίδιοι, χειροκροτώντας και προβαίνοντας σε εξυπηρετήσεις ψηφοφόρων, ελπίζουν κάποτε να ανέβουν ένα σκαλί παραπάνω στην ιεραρχία και να γίνουν υπουργοί.    Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανάγκασε την Βουλή να παραχωρήσει την νομοθετική εξουσία στην κυβέρνηση και να ασχολείται με καθήκοντα που ουδόλως θα έπρεπε να είναι