Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2013

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΝ , ΤΟ ΔΙΚΑΖΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ

  Το αξίωμα ότι οι τρεις θεμελιώδεις εξουσίες τις πολιτείας δεν πρέπει να ασκούνται και να επικεντρώνονται σε ένα πρόσωπο αλλά να διακρίνονται, αποτελεί βασική αρχή της δημοκρατίας. Η αρχή αυτή έχει τις ρίζες της στον Αριστοτέλη (Πολιτικά).   Αναφερόμενος στις τρεις εξουσίες της πολιτείας, ο Αριστοτέλης διέκρινε " το Βουλευόμενον περί των κοινών, το δικάζον και το περί τας αρχάς."  Ο δε λόγος της διάκρισης βασίζεται σε εκείνο που ο ίδιος ονόμαζε " εν μέρει άρχεσθαι και εν μέρει άρχειν ", ήτοι ότι ουδείς πολίτης πρέπει να είναι ο απόλυτος και ανεξέλεγκτος άρχων , αλλά κάθε ένας πρέπει ασκεί μέρος μόνο της πολιτικής εξουσίας, ώστε όλοι οι πολίτες να μοιράζονται την εξουσία, αλλά και όλοι να είναι ελεγχόμενοι.   Σήμερα, το βουλευόμενον, το δικάζον και το περί τας αρχάς καλούνται αντίστοιχα νομοθετική, δικαστική και εκτελεστική εξουσία. Η νομοθετική εξουσία ψηφίζει τους νόμους, η εκτελεστική διοικεί σύμφωνα με τους νόμους και η δικαστική εξουσία ελέγχει εάν η έννο