Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2020

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Σ. ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Εικόνα
Ένας κύκλος έκλεισε. Με την ολοκλήρωση της πρόσφατης συνταγματικής αναθεώρησης από το ελληνικό κοινοβούλιο αισθανόμαστε ότι ήρθε για μας – την Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή – η στιγμή (α) να δούμε τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε στα οκτώ χρόνια της ύπαρξής μας, και (β) να επανεξετάσουμε τη σκοπιμότητα της περαιτέρω ύπαρξής μας ως συλλογικής προσπάθειας. Και τα δύο αυτά υπερβαίνουν ως καθήκοντα τη μικρή Ομάδα Συντονισμού που συνεχίζει να κρατάει ζωντανή την Πρωτοβουλία. Και γι’ αυτό θα θέλαμε μ’ αυτή την ανακοίνωση να καλέσουμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται, ιδίως όσους συμμετείχαν στον έναν ή τον άλλο βαθμό στην Πρωτοβουλία ή συνεργάστηκαν με αυτήν, να πάρουν μέρος στη συζήτηση απολογισμού και αναστοχασμού του όλου εγχειρήματος για το μέλλον. Η Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή υπήρξε μέρος μιας σοβαρής και μεγάλης προσπάθειας που βγήκε μέσα από το κύμα της λαϊκής αγανάκτησης του 2011. Μετά από κάποιες πρώτες συζητήσεις που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2011 εμφαν