ΔΗΛΩΣΕΙΣ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ": ΜΙΑ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΗ ΦΑΡΣΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

       Η ισχύουσα νομοθεσία περί "πόθεν έσχες" όπως έχει επικρατήσει να λέγεται ο νόμος 3213\2003  περί "δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων" (πολλάκις τροποποιημένος, ακόμη και πρόσφατα με τους νόμους 3849\2010 και 3865\2010), εμφανίσθηκε ενώπιον των πολιτών ως μέσο διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς με την αιτιολογία ότι υποχρεώνει τον πρωθυπουργό, τα μέλη της κυβέρνησης, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της βουλής, τους βουλευτές ή ευρωβουλευτές, τα εκλεγμένα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης , τους δικαστικούς λειτουργούς, εκδότες , ιδιοκτήτες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και άλλα πρόσωπα που ασκούν πολιτική εξουσία ή διευθύνουν οργανισμούς  διαχείρισης δημοσίου χρήματος να καταθέτουν  κάθε  έτος δηλώσεις όπου περιγράφουν "λεπτομερώς" την περιουσιακή τους κατάσταση.
       Αλλά, ως γνωστόν,  κανένας διεφθαρμένος δεν επεζήτησε την διαφάνεια. Έτσι, αφού  στα άρ. 1 και 2 του νόμου 3213\2003  οι νομοθέτες της βουλής των Ελλήνων διακηρύσσουν  με υπερηφάνεια ότι επέβαλαν στους εαυτούς τους  και στα μέλη της κυβέρνησης την υποχρέωση να δηλώνουν την περιουσιακή τους κατάσταση, στο άρ. 3 του ίδιου νόμου αναθέτουν τον έλεγχο, την διασταύρωση και την νομιμοποίηση των  δικών τους συγκεκριμένων δηλώσεων πόθεν έσχες ...πάλι στους εαυτούς τους! Ειδικότερα, όργανο ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών , υφυπουργών, αρχηγών των κομμάτων της βουλής, βουλευτών και ευρωβουλευτών και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων ορίζεται η επιτροπή ελέγχου του άρ.21 ν.3023\2002 στην οποία μετέχουν ένας αντιπρόεδρος της Βουλής, , ένας βουλευτής - εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτος που εκπροσωπείται στην βουλή και τρεις δικαστές (ανά ένας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
        Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την θέσπιση του ν.3213\2003 και ουδέποτε  μέχρι σήμερα η  εν λόγω επιτροπή εντόπισε  παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία μελών κυβερνήσεων ή βουλευτών. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεκάδες σκάνδαλα έχουν δει το φως της δημοσιότητας,  πρώην βουλευτές ομολόγησαν ότι  εισέπραξαν ... χορηγίες, αλλά και πάλι από τους ενδελεχείς ελέγχους της ανεξάρτητης επιτροπής δεν προέκυψε τίποτε το μεμπτό. Όλα καλά!
      Τον Φεβρουάριο 2010  το κόμμα των δημοκρατικών ζήτησε να δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 3 του νόμου 3213\2003, οι δηλώσεις  «πόθεν έσχες» όλων όσοι, από το έτος 1990 και μετά, διατέλεσαν Πρωθυπουργοί, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπήθηκαν στο εθνικό ή ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, γενικοί γραμματείς υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές, ευρωβουλευτές, νομάρχες , δήμαρχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές δημοσίων νομικών προσώπων, καθώς επίσης και όλων όσοι υπό την ιδιότητά τους ως πρόεδροι και μέλη επιτροπών εμπλέκονται σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου ή αναθέσεις δημοσίων έργων, να διασταυρωθούν οι δηλώσεις των ανωτέρω προσώπων, καθώς και των συζύγων και τέκνων τους, από τις αρμόδιες επιτροπές του νόμου 3213\2003 με την βοήθεια ορκωτών λογιστών και ,κυρίως, με την άμεση άρση οποιουδήποτε τραπεζικού, χρηματιστηριακού ή φορολογικού απορρήτου, προκειμένου να ελεγχθεί εάν δικαιολογείται η προέλευση κάθε περιουσιακού οφέλους, το οποίο αποκόμισαν κατά την περίοδο της άσκησης των καθηκόντων τους και σε όσες περιπτώσεις προκύψουν αδικαιολόγητα περιουσιακά οφέλη των ανωτέρω προσώπων, να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες  από τον νόμο ενέργειες για την επιστροφή στο δημόσιο των παρανόμως αποκτηθέντων χρηματικών ποσών  και, εφόσον είναι δυνατό, να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος των υπευθύνων.
     Επιπλέον, κάλεσε την Βουλή των Ελλήνων να θεσπίσει νέο, ισχυρότερο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
      Βεβαίως, ούτε τα κοινοβουλευτικά κόμματα ,ούτε η βουλή και η επιτροπές της  απάντησαν καν σε ένα τέτοιο αίτημα. Αργότερα, τον Σεπτέμβριο 2010, η μη κυβερνητική οργάνωση " Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς" , με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύθηκε στον τύπο (βλ εφημ. Ελευθεροτυπία, 22 -9-2010, σελ.6) επανέλαβε το αίτημα των "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ" ζητώντας την "άμεση ανάρτηση σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο όλων των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων καθώς και του αρχικού πόθεν έσχες εκάστου πολιτικού ... ώστε οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία, να τα συγκρίνουν και να κρίνουν."   
       Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Κάποιοι φαίνεται ότι εννούν να  συνεχίζουν την φάρσα.... 
      

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτειακή οργάνωση και τα Συντάγματα ...

Το πρώτο Σύνταγμα της επανάστασης: Το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822.