ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

     Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, δήλωσε ότι το ηλεκτρονικό αρχείο των 2.000  Ελλήνων μεγαλοκαταθετών της Ελβετίας το οποίο είχε στο γραφείο του και παρέδωσε στην κυβέρνηση μετά τον σάλο που ξέσπασε όταν αποκαλύφθηκε ότι  το εν λόγω αρχείο παραδόθηκε από την διευθύντρια του ΔΝΤ στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και κατόποιν χάθηκαν τα ίχνη του, αποτελεί αντίγραφο το οποίο έβγαλε από το πρωτότυπο που του παραδόθηκε ατύπως όταν ανέλαβε υπουργός οικονομικών.
   Ωστόσο, στο σημείο αυτό , πέρα από το αυτονόητο ερώτημα , πώς ακριβώς διενεργείται η παράδοση - παραλαβή ενός υπουργείου στο ελληνικό κράτος και πέρα από τα ερωτηματικά περί της σκοπιμότητας του κ. Βενιζέλου να κρατήσει για τον εαυτό του αντίγραφο αυτού του αρχείου όταν αποχώρησε από την κυβέρνηση και το υπουργείο οικονομικών, ανακύπτουν τα εξής ζητήματα ποινικού δικαίου που αφορούν την παράνομη λήψη αντιγράφου από αρχείο προσωπικών δεδομένων και μάλιστα δημόσια αρχής:
    Σύμφωνα με το άρ. 22 παρ. 4 , 6 και 7 του  νόμου 2472\1997:
"4. Οποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
.................................................................................................................................................................
6. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα 10 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
7. Αν από τις πράξεις των παρ.1 έως και 5 του παρόντος άρθρου προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών."
       Νομίζω ότι  στα ανωτέρω ζητήματα , μόνο η εισαγγελική έρευνα μπορεί να δώσει επαρκή απάντηση.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτειακή οργάνωση και τα Συντάγματα ...

Το πρώτο Σύνταγμα της επανάστασης: Το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822.