ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΘΑΛΨΑΝ ΤΟΝ ΑΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ;


    Όπως αναφέρουν δημοσιέυματα του Τύπου (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1-7-2012, σελ.28), από την δικογραφία σε βάρος του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου προκύπτει ότι ο μεγάλος σοσιαλιστής, κατά την διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να προωθήσει την αγορά υποβρυχίων και εξοπλιστικών συστημάτων, έλαβε μίζες τουλάχιστον 2 δις ευρώ. Τα χρήματα αυτά προσπάθησε να κρύψει και να "ξεπλύνει" με off shore εταιρείες, τραπεζικούς λογαριασμούς και αγορές δεκάδων ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό . 
    Μέχρι την έναρξη της δικαστικής έρευνας κατά του Άκη Τσοχατζόπουλου για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος τίποτε εκ των ανωτέρω δεν είχε υποπέσει στην αντίληψη των ελεγκτικών αρχών.Ωστόσο, σύμφωνα με τον ν.3213/2003 , ο Άκης Τσοχατζόπουλος ως υπουργός και η οικογένειά του όφειλαν να καταθέτουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης( "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"). Σύμφωνα με το άρ. 2 του ως άνω νόμου, "η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.
Ως περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται, ιδίως:
i. Τα έσοδα, από κάθε πηγή, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για τις μετέπειτα υποβαλλόμενες δηλώσεις.
ii. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.
iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.
iv. Οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα.
ν. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα. vi. Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.
β. i. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάμενου, στη δήλωση περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.
ii. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση και αντίγραφα των οικείων παραστατικών.
  Όπως ρητά ορίζεται στο ίδιο άρθρο "η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, αν σε αυτή αναγράφονται μόνον τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, από τη σύζυγο του, αν αναγράφονται μόνο δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, αν αναγράφονται περιουσιακά στοιχεία και των δύο ή των ανήλικων τέκνων τους. «Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του υποχρέου συνοδεύεται από αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος και αντίγραφο του τελευταίου Εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ.» 
    Σύμφωνα με τον νόμο 3213\2003, ο έλεγχος της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ανατίθεται στην επιτροπή ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών του άρ. 21 ν.3023\2002 , η οποία αποτελείται "από έναν βουλευτή εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που εκπροσωπείται στη Βουλή , καθώς και από έναν Σύμβουλο της Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται με κλήρωση με τους αναπληρωματικούς τους από τις ολομέλειες των αντίστοιχων δικαστηρίων. Της επιτροπής προεδρεύει ο οριζόμενος από το Προεδρείο της Βουλής Αντιπρόεδρός της".
    Σύμφωνα με το άρ. 21παρ.4 ν.3023\2002, η ανωτέρω επιτροπή αναθέτει τον έλεγχο σε ορκωτούς ελεγκτές χωρίς να δεσμεύεται από τραπεζικό, χρηματιστηριακό και φορολογικό απόρρητο.
     Η ανωτέρω επιτροπή, στην οποία όπως είναι κατανοητό πλειοψηφούν βουλευτές, ήλεγξε σύμφωνα με τα παραπάνω τις δηλώσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ του κ. Τσοχατζόπουλου και της οικογενειάς του και τις βρήκε σύννομες. Σήμερα που αποδεικνύεται ότι ο πρώην βουλευτής και υπουργός έκρυβε από τις παραπάνω δηλώσεις μίζες 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα μέλη της εν λόγω επιτροπής θα πρέπει να εξηγήσουν τι είδους έλεγχο ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ διενήργησαν. Αρμοδιότεροι όλων να ζητήσει τις παραπάνω εξηγήσεις νομίζω ότι είναι ο εισαγγελέας και ο ανακριτής οι οποίοι ερευνούν τα εγκλήματα του κ. Τσοχατζόπουλου προκειμένου να  κρίνουν εάν θα προσθέσουν στην λίστα αυτών και τα εγκλήματα της υπόθαλψης εγκληματία ή της παρασιώπησης εγκλημάτων (άρ.231-232 ΠΚ).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτειακή οργάνωση και τα Συντάγματα ...

Το πρώτο Σύνταγμα της επανάστασης: Το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822.