ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Ήδη από το  έτος 2011 η Γερμανία εξέφρασε την θέση ότι τα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης οφείλουν να θεσπίσουν συνταγματικές διατάξεις, βάσει των οποίων να επιβάλλεται η ψήφιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Τέτοιο παράδειγμα παρέχει πρώτο απ' όλα το ίδιο το γερμανικό Σύνταγμα, (θεμελιώδης νόμος της Βόννης του 1949), το οποίο περιλαμβάνει επίσης και σημαντικές διατάξεις σχετικά με την λήψη δανείων εκ μέρους του κράτους και την ευθύνη και λογοδοσία του υπουργού οικονομικών.
     Σύμφωνα με το άρ. 110 παρ.1 εδ.3 του γερμανικού Συντάγματος, "τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού πρέπει να ισοσκελίζονται", ενώ σύμφωνα με το άρ. 112,   "οι υπερβάσεις του προϋπολογισμού και οι έκτακτες δαπάνες χρειάζονται την έγκριση του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομικών που παρέχεται μόνο σε περίπτωση απρόβλεπτης και άφευκτης ανάγκης." Αλλά ο Υπουργός των οικονομικών δεν είναι ανεξέλεγκτος: Σύμφωνα με το άρ. 114 του γερμανικού Συντάγματος "1. Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών πρέπει, κατά την διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους, να υποβάλει απολογισμό στην Ομοσπονδιακή Βουλή και στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο για όλα τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και την περιουσία και τα χρέη, προς τον σκοπό της απαλλαγής της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης από την ευθύνη. 2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, του οποίου τα μέλη διαθέτουν δικαστική ανεξαρτησία, ελέγχει τον απολογισμό καθώς και την αποδοτικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης του προϋπολογισμού και της διευθύνσεως της οικονομίας. Έχει υποχρέωση να δίδει λογαριασμό κάθε χρόνο, εκτός απο την κυβέρνηση και αμέσως στην Ομοσπονδιακή Βουλή και στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο." Επίσης , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ.115 " η λήψη δανείων καθώς και η αναδοχή εγγυήσεων , η παροχή ασφαλειών και άλλων εγγυοδοσιών που δύνανται να προκαλέσουν δαπάνες σε μελλοντικά οικονομικά έτη , χρειάζονται εξουσιοδότηση  ομοσπονδιακού νόμου βάσει του ορισμένου ή οριστέου ύψους της σχετικής δαπάνης. Τα έσοδα από πιστώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για δαπάνες επενδύσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο για την αποφυγή διαταράξεως της ισορροπίας του συνόλου της οικονομίας."
     Ο απολογισμός και η λογοδοσία αποτελούν θεσμούς αυτονόητους για κάθε ευνομούμενο κράτος. Άλλωστε ακόμη και η διοίκηση του τελευταίου σωματείου οφείλει κάθε χρόνο να λογοδοτεί για την οικονομική της διαχείριση.
   Ανάλογες διατάξεις απολογισμού και λογοδοσίας περιλαμβάνουν και άλλα Συντάγματα όπως των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Ελβετίας του Βελγίου κλπ.
    Όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές δικλείδες αποτροπής της ανεξέλεγκτης και άνευ λογοδοσίας και ευθύνης χρέωσης της χώρας έλκουν την καταγωγή τους από τις δημοκρατίες της αρχαίας Ελλάδας. Περιττό να πούμε ότι απουσιάζουν πλήρως από το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτειακή οργάνωση και τα Συντάγματα ...

Το πρώτο Σύνταγμα της επανάστασης: Το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822.