ΠΟΝΗΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

   Η νομοθεσία περί ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία ή διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα υπήρξε ανέκαθεν ελλιπής για τρεις κυρίως λόγους: (α) διότι ο έλεγχος των σχετικών δηλώσεων βουλευτών, μελών κυβερνήσεων, υφυπουργών, αρχηγών κομμάτων της βουλής ή της ευρωβουλής, βουλευτών, ευρωβουλευτών και οικονομικών διαχειριστών των κομμάτων ανατίθετο σε επιτροπή ελεγχόμενη κατά πλειοψηφία από την βουλή και συνεπώς ταυτιζόταν ο ελέγχων με τον ελεγχόμενο , (β) διότι οι δηλώσεις δεν υποβάλλονταν ηλεκτρονικά αλλά εγγράφως, δεν αναρτώντο δημοσίως, ούτε ήταν  προσιτές στο σύνολό τους και σε κάθε πολίτη σύμφωνα με τους κανόνες της διαφάνειας και (γ) διότι οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις ήταν ιδιαίτερα μικρές.
   Μέσα σε αυτό το διάτρητο θεσμικό πλαίσιο μοναδική βελτίωση υπήρξε η θεσμοθέτηση με τον ν. 3849/2010 της κακουργηματικής μορφής διάπραξης του εγκλήματος μη υποβολής ή υποβολής ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ εφόσον η συνολική αξία της αποκρυπτομένης περιουσίας υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Έτσι, όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις,   το άρ.6 του σχετικού ν. 3213/2003 όπως είχε τροποποιηθεί δια των άρ.4 ν. 3849/2010 και άρ.10 ν.3932/2011 προέβλεπε  (1) την απλή μορφή του εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία οι δράστες τιμωρούνταν με ποινή φυλάκισης 2-5 ετών και χρηματική ποινή 10.000-500.000 ευρώ, (2) την διακεκριμένη (κακουργηματική) μορφή, σύμφωνα με την οποία εάν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη 5-10 ετών και χρηματική ποινή 20.000-1.000.000 ευρώ και (3) την εξ αμελείας μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, στην περίπτωση της οποίας ο υπαίτιος τιμωρείτο με χρηματική ποινή 10.000-100.000 ευρώ. 
    Φαίνεται όμως ότι και αυτή η μικρή βελτίωση δεν μπορούσε να γίνει  για μεγάλο χρόνο ανεκτή από το πολιτικό σύστημα. Το περασμένο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, η βουλή  έσπευσε  μέσα από τον ν.4281/2014 υπό τον άσχετο τίτλο "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις"  να αναιρέσει ακόμη και τις μικρές βελτιώσεις που η ίδια είχε θεσπίσει.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπει πλέον την νέα διάταξη του άρ. 227 ν.4281\2014, οι ποινές που προαναφέρθηκαν, τόσο  για την απλή όσο και για την διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος θα επιβάλλονται μόνο εφόσον ο δράστης "τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του". Απεναντίας, εάν δεν αποδειχθεί ότι ο δράστης απέκτησε το περιουσιακό στοιχείο "επωφελούμενος της ιδιότητάς του" και ότι δεν το δήλωσε ή το δήλωσε ανακριβώς ή ελλιπώς στη δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ με σκοπό να το αποκρύψει, τότε θα κριθεί επιεικώς και θα τιμωρηθεί με φυλάκιση από 10 ημέρες έως 5 έτη και χρηματική ποινή από 150 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Επίσης , σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 227 ν.4281\2014 μειώνεται αισθητά  το πλαίσιο ποινής  και για την εξ αμελείας τέλεση του εγκλήματος αφού πλέον το πλαίσιο ποινής ορίζεται από 150 ευρώ έως 15.000 ευρώ.  
    Σύμφωνα με το άρ.2 του Ποινικού Κώδικα ισχύει η αρχή της αναδρομική ισχύος του ηπιότερου νόμου, σύμφωνα με την οποία αν από την τέλεση της πράξης ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που είναι επιεικέστερος για τον κατηγορούμενο.
     Νομίζω ότι ο κύριος Καρατζαφέρης, ο κύριος Παπαντωνίου και άλλοι  θα πρέπει να ευγνωμονούν τους καλούς συναδέλφους τους που δεν τους ξέχασαν και ενώ όλοι οι άλλοι έκαναν τις διακοπές τους , εκείνοι, μέσα στο λιοπύρι του Αυγούστου, εργάσθηκαν σκληρά στο θερινό τμήμα της Βουλής και τους έδωσαν μία καλή ευκαιρία  μήπως την αρπάξουν από τα μαλλιά και δεν οδηγηθούν στην φυλακή.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Οι παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτειακή οργάνωση και τα Συντάγματα ...

Το πρώτο Σύνταγμα της επανάστασης: Το Σύνταγμα της Επιδαύρου του 1822.