ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

        Στις 15-1-2010 το κόμμα των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ είχε ζητήσει από την κυβέρνηση την άμεση απόσυρση του  σχεδίου νόμου περί παροχής ιθαγένειας και εκλογικού δικαιώματος στους μετανάστες,  μεταξύ άλλων, για τους εξής λόγους ( βλ . www.dimokratikoi.gr):
      (α) Διότι έθετε μόνο τυπικές προϋποθέσεις , δηλαδή την γέννηση στην Ελλάδα και την παρακολούθηση μόλις 3 ετών στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και δεν προέβλεπε καμία ουσιαστική προϋπόθεση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα μεταναστών.
      (β) Διότι ήταν αντισυνταγματικό δεδομένου ότι " η διάταξη περί χορήγησης δικαιώματος ψήφου σε μετανάστες για τις δημοτικές εκλογές παραβιάζει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η οποία αποτελεί θεμέλιο του πολιτεύματος." Επισημαινόταν δε χαρακτηριστικά ότι " το Σύνταγμα χορηγεί αποκλειστικώς σε Έλληνες πολίτες τα δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι."
         Η κυβέρνηση βεβαίως δεν έλαβε υπόψη της τις θέσεις των δημοκρατικών, όπως άλλωστε δεν έλαβε υπόψη της και το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το οποίο η κοινή γνώμη ήταν αντίθετη με το εν λόγω σχέδιο νόμου. Ακολούθως,το παραπάνω σχέδιο νόμου ψηφίστηκε από την βουλή με μικρές και ανούσιες τροποποιήσεις και έγινε νόμος του κράτους (ν.3838\2010).
       Εξάλλου, ανάλογες ήταν οι επισημάνσεις των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ και όσον αφορά τον νόμο 3852\2010 με τον ευρηματικό τίτλο " νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης", όπου, παρά το γεγονός ότι στο Α΄ μέρος του διακηρύσσεται ότι "οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημοσίου βίου των Ελλήνων", εν συνεχεία, στα άρθρα 10 και 13 παρέχονται δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι  για τις δημοτικές εκλογές σε αλλοδαπούς.( Βλ. δελτία τύπου δημοκρατικών της 15-1-2010 και 22-9-2010, www.dimokratikoi.gr - δελτία τύπου). 
        Οι θέσεις των δημοκρατικών για το εν λόγω ζήτημα δεν υπήρξαν προϊόντα εθνικιστικής υστερίας, αλλά νηφάλια και σοβαρά επιχειρήματα στηριζόμενα σε μελέτη της ελληνικής αλλά και της διεθνούς συνταγματικής έννομης τάξης, όπου λ.χ. στην Γερμανία, ανάλογος νόμος ο οποίος απένειμε εκλογικά δικαιώματα σε αλλοδαπούς για τις δημοτικές εκλογές κηρύχθηκε αντισυνταγματικός από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο με την αιτιολογία ότι ο λαός ως φορέας κρατικής εξουσίας αποτελείται μόνον από τους Γερμανούς πολίτες. (Πρβλ Heiko Faber, οι εξελικτικές τάσεις των συστημάτων διακυβέρνησης των ΟΤΑ, προοπτικές της τοπικής δημοκρατίας, εκδ. Σάκκουλα, 1998).
          Εάν όμως η κυβέρνηση μας αγνόησε, το Συμβούλιο της Επικρατείας ταυτίζεται απολύτως με τις θέσεις μας. Συγκεκριμένα, με την υπ' αρ. 350/2011 απόφασή του, το Δ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, έκρινε ότι  είναι αντισυνταγματική η απονομή δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε αλλοδαπούς για τις δημοτικές εκλογές διότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων " επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος."  Το δικαστήριο ανέφερε επίσης ότι "η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοουμένης της ασκουμένης από τον λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες."  Επιπλέον το δικαστήριο έκρινε ότι το καθεστώς πολιτογράφησης αλλοδαπών του ν.3838\2010 αντίκειται σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος διότι "η πολιτογράφηση γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις ( χρόνος νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειάς του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά αδικήματα) , χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της ουσιαστικής προϋπόθεσης του δεσμού προς το ελληνικό έθνος,δηλαδή την εκ μέρους του αλλοδαπού εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως."
        Η κυβέρνηση αντέδρασε μουδιασμένα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σκληρή όμως ήταν η αντίδραση της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ", του γνωστού συγκροτήματος Λαμπράκη, τα οποία υπό τον τίτλο "ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ" έσπευσαν να επιτεθούν στους δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση κάνοντας λόγο για "δικαστικό πραξικόπημα". 
       Το συγκρότημα Λαμπράκη είναι προφανές ότι δεν γνωρίζει πολλά περί των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.Υπήρξε πιστός φίλος του καθεστώτος της μεταπολίτευσης και κυρίως του κόμματος του ΠΑΣΟΚ. Αν όμως γυρίσει κανείς πίσω στο απώτερο παρελθόν  θα διαπιστώσει ότι  κάτι γνωρίζει και σχετικά με πραξικοπήματα, διότι επιβίωσε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα  και στην περίοδο της χούντας των συνταγματαρχών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ