Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΥΡΔΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ

"Οι δε στρατηγοί πάλιν συνήλθον και συναγαγόντες τους εαλωκότας ήλεγχον την κύκλον πάσαν χώραν τις εκάστη είη. Οι δε έλεγον  ότι τα προς μεσημβρίαν της επί Βαβυλώναν είη και Μηδίαν ... , η δε δια των ορέων και προς άρκτον τετραμμένην ότι εις Καρδούχους άγοι. Τούτους δε έφασαν οικείν ανά τα όρη και πολεμικούς είναι και βασιλέως ουκ ακούειν , αλλά και εμβαλείν ποτε εις αυτούς βασιλικήν στρατιάν δώδεκα μυριάδας. Τούτων δ' ουδέν' απονοστήσαι δια την δυσχωρίαν." (μετ.:Οι στρατηγοί έκαναν δεύτερη σύσκεψη και αφού συγκέντρωσαν τους αιχμαλώτους ρωτούσαν για την περιοχή ολόγυρα ποιο είναι το κάθε μέρος. Και αυτοί απαντούσαν ότι νότια ήταν η Βαβυλώνα και η Μηδία .... , ενώ ο δρόμος προς τα όρη και προς τον βορρά οδηγεί στην χώρα των Καρδούχων. Πληροφορούσαν ακόμη ότι οι Καρδούχοι κατοικούν διασπαρμένοι στα όρη , είναι πολεμικότατος λαός, δεν υπακούουν στον Πέρση Βασιλιά και γι' αυτό κάποτε εξεστράτευσε εναντίον τους βασιλική στρατιά εκατόν είκοσι χιλιάδων ανδρών. Από αυτούς δεν επέστρεψε κανένας λόγω των δύσκολων συνθηκών." Ξενοφών , Κύρου Ανάβασις, βιβλίο ΙΙΙ, μετ. Γ. Ράπτης)  
   Οι Καρδούχοι όπως αναφέρονται από τον Ξενοφώντα , ή αλλιώς Κούρδοι , ονομασία που έλαβαν μετά την προσχώρησή τους στο Ισλάμ, είναι φυλή 30-35 εκατομμυρίων η οποία σήμερα βρίσκεται διασπαρμένη κατά ποσοστό περίπου 50% στην νότια Τουρκία, 25 % στο δυτικό Ιράν , 20 % στο βόρειο Ιράκ και 5% στην Συρία , στην Υπερκαυκασία και στον Λίβανο. Η γλώσσα τους ("Κερμαντζή" ) φέρεται να αποτελεί κλάδο αρχαίας περσικής διαλέκτου , ενώ στο θρήσκευμα είναι κατά πλειονότητα  Μουσουλμάνοι Σουνίτες (υπάρχουν επίσης Σιίτες, Γεζίντ και Χριστιανοί) .
   Εκ παραδόσεως οι Κούρδοι εμφανίζονται λαός ορεσίβιος, σκληρός, με πολεμικές ικανότητες. Μολονότι τις τελευταίες δεκαετίες η αστικοποίηση τους υπήρξε ραγδαία, μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα διοικούντο από φυλάρχους και διήγαν βίο νομαδικό όπου, από την μία πλευρά η ληστεία ήταν ελάχιστα επιλήψιμη , από την άλλη όμως θεωρείτο έθιμο ιερό η φιλοξενία και η περίθαλψη των ασθενών.
   Η ιστορία διδάσκει ότι οι Κούρδοι, παρά το γεγονός ότι δεν ευτύχησαν μέχρι σήμερα να ζήσουν ως ανεξάρτητο κράτος, αλλά, απεναντίας, έγιναν στόχος συστηματικής απόπειρας στερήσεως της εθνικής ή θρησκευτικής τους ταυτότητας δεν έπαυσαν ποτέ να αγωνίζονται για την εθνική τους ελευθερία.
   Στο Ιράν αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους παρά τους θρησκευτικούς διωγμούς που υπέστησαν από την σιιτική μουσουλμανική πλειονότητα.  
  Στην Τουρκία βρίσκονται σε συνεχή ένοπλη πάλη ενάντια στο Τουρκικό κράτος που επιχειρεί την εθνολογική καταπίεση και εξαφάνισή τους.
  Αλλά η μεγάλη πρόοδος έγινε στο Ιράκ, όπου ύστερα από αγώνες δεκαετιών, μετά την πτώση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεϊν κατόρθωσαν να αναγνωριστεί δια του Συντάγματος 2005 ότι το Ιρακινό Κουρδιστάν αποτελεί αυτόνομο  ομοσπονδιακό τμήμα του Ιράκ.
  Ωστόσο, φαίνεται ότι οι Κούρδοι του Ιράκ δεν αρκούνται στο συνταγματικό καθεστώς της αυτονομίας. Εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη πολεμική συνεισφορά τους στον αγώνα κατά του ISIS, προκήρυξαν και τελικά πραγματοποίησαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 δημοψήφισμα για την απόσχιση από το Ιράκ και την πλήρη ανεξαρτησία τους.
   Η διεθνής κοινότητα εξέφρασε την αντίθεσή της και χλιαρά ζήτησε από τους Κούρδους να μεταθέσουν την διενέργεια του δημοψηφίσματος στο μέλλον προκειμένου να μην διαταραχθεί ο αγώνας κατά του Ισλαμικού Κράτους. Αλλά δεν εισακούστηκε.
    Το Ιρακινό κράτος , μετά τις αρχικές απειλές, δήλωσε δια του Προέδρου του ότι η ανεξαρτησία των Κούρδων μπορεί να έλθει μέσα από διάλογο , επιχειρώντας προφανώς να διασώσει την πόλη του Κιρκούκ, γνωστή για τα κοιτάσματα πετρελαίου, την οποία ανακατέλαβαν οι Κούρδοι από τον ISIS.
    Οι Κούρδοι της Συρίας , οι οποίοι έχουν επίσης κηρύξει de facto αυτόνομη περιοχή, έσπευσαν να πανηγυρίσουν.
   Απέμειναν οι απειλές των Τούρκων , οι οποίοι , φοβούμενοι ότι στο μέλλον μπορεί να διαμελιστούν και αυτοί όπως  το Ιράκ, δεν αναγνωρίζουν το δημοψήφισμα και απειλούν τους Κούρδους με εισβολή και πόλεμο.
    Βεβαίως , πριν η Τουρκία  αποτολμήσει εισβολή (κάτι μάλλον εξαιρετικά δύσκολο χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους), θα χρειαστεί να ρίξει μια ματιά στον χάρτη για να καταλάβει ότι ο στρατός της κατά την είσοδο στο Κουρδιστάν θα έχει στα νότα του τους Κούρδους της νότιας Τουρκίας.
     Επίσης καλό θα ήταν οι Τούρκοι να διαβάσουν τον Ξενοφώντα. Διότι μπορεί οι Έλληνες να κατόρθωσαν να διέλθουν δια πυρός και σιδήρου από την χώρα των Καρδούχων, αλλά από την στρατιά των 120.000 ανδρών του Πέρση Βασιλέα δεν γύρισε πίσω κανένας.

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

    Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 9 του ν. 4042/2012 εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L328/28/6.12.2008) και θεσπίστηκαν κυρώσεις, μέσω του ποινικού δικαίου, για τις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Προς τον σκοπό αυτόν το άρ. 7 του ν.4042/2012 τροποποίησε επί το αυστηρότερο τις κυρώσεις που προβλέπονταν στο άρ. 28 ν. 1650/1986. 
    Σύμφωνα με το άρ. 3 του νόμου 4042/2012, ποινικά αδικήματα τα οποία τιμωρούνται κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής:
  "α) Η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά.
   β) Η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των εγκαταστάσεων διάθεσης, και συμπεριλαμβανομένων δράσεων που εκτελούνται από εμπόρους ή μεσίτες (διαχείριση των αποβλήτων), που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα του εδάφους ή στην ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά.
' γ) Η αποστολή αποβλήτων, οσάκις η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 35 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων και διενεργείται σε μη αμελητέα ποσότητα, ανεξάρτητα από το εάν εκτελείται ως ενιαία μεταφορά ή ως πολλαπλές μεταφορές που φαίνονται αλληλένδετες
  δ) Η λειτουργία μονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα και η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, εκτός της μονάδας, το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά.
' ε) Η παραγωγή, η επεξεργασία, η διαχείριση, η χρήση, η κατοχή, η αποθήκευση, η μεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η διάθεση πυρηνικών υλικών ή άλλων επικίνδυνων ραδιενεργών ουσιών που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη σε πρόσωπα ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά.
 στ) Η θανάτωση, ο αφανισμός, η κατοχή ή η σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η συμπεριφορά αφορά αμελητέα ποσότητα αυτών των ειδών και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς διατήρησης των ειδών.
 ζ) Η εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή μερών ή παραγώγων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η συμπεριφορά αφορά αμελητέα ποσότητα των ειδών αυτών και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς διατήρησης των ειδών
  η) Κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση του οικότοπου/ ενδιαιτήματος μέσα σε προστατευόμενη περιοχή.
  θ)Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή η χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος."
    Ο ν. 1650/1986, στον οποίο παραπέμπει ως προς την τιμωρία των δραστών ρύπανσης του περιβάλλοντος ο ν. 4042/2012  τροποποιώντας μάλιστα τις σχετικές διατάξεις του ,περιλαμβάνει αρχικώς την γενική διάταξη του άρ. 28 παρ.2 σύμφωνα με την οποία "όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 3.000,00 έως 60.000,00 ευρώ. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή. Αν οι αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι, με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης, περιορισμένες επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή." 
   Ωστόσο,σύμφωνα με την ειδικότερη  διάταξη του άρ. 28 παρ. 3 εδ. (ε)  του ν. 1650/1986, αν η πράξη ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος με πράξη ή παράλειψη "είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή, με βάση το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης ή το θάνατο εμβρύου ή ανθρώπου ή την εμφάνιση βαριάς σωματικής ή διανοητικής πάθησης σε νεογνό ή τη βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη ή και χρηματική ποινή 150.000,00 έως 500.000,00 ευρώ. Αν οι πράξεις των στοιχείων γ', δ' και ε' της παραγράφου αυτής τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 60.000,00 έως 150.000,00 ευρώ." 
       Σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, "αν η ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος προέρχεται από τη δραστηριότητα νομικού προσώπου, το δικαστήριο κηρύσσει αστικώς υπεύθυνο εις ολόκληρον για την καταβολή της χρηματικής ποινής και το νομικό πρόσωπο.
     Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρ. 28 ν. 1650/1986 " στις περιπτώσεις εγκλημάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται το Δημόσιο, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων τελέσθηκε το έγκλημα, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, πανεπιστήμια, άλλοι επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο και με αίτημα ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται."
    Με αυτές τις διατάξεις αναμένεται να αντιμετωπιστεί ποινικά η τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος που προκάλεσε η βύθιση του πλοίου Αγία Ζώνη ΙΙ το οποίο βυθίστηκε υπό μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΡΟΝ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΠΝΥΚΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

   Εάν το όραμα της ενωμένης Ευρώπης ξεπήδησε μέσα από την φρίκη του β΄παγκοσμίου πολέμου, οι ρίζες επί των οποίων όφειλε να στηριχθεί ώστε να εμπνεύσει τους πολίτες του είναι βαθιές και ανάγονται στην δημοκρατία και στον πολιτισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο. 
     Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Αγορά και στην Πνύκα της αρχαίας Αθήνας ,εξαφανίστηκε μαζί με τις πόλεις κράτη κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο και επιχειρήθηκε η εν μέρει αναβίωσή της στην Ευρώπη μετά τον 17ο αιώνα. 
   Ο πολιτισμός με επίκεντρο των άνθρωπο ανέτειλε στα νερά του Αιγαίου Πελάγους, βαπτίστηκε στον Παρθενώνα και στο θέατρο του Διονύσου, ταξίδεψε στην Μεσόγειο, διασώθηκε στην Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη, κοιμήθηκε κατά τον Μεσαίωνα και ξύπνησε κατά την Aναγέννηση και τον Διαφωτισμό.   
   Πολιτισμός και δημοκρατία δύνανται να εμπνεύσουν, διότι έχουν ως επίκεντρο τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι δημοκρατία και πολιτισμός προϋποθέτουν την ύπαρξη της "πόλης", η οποία αναγνώριζε ισχύ και αναδείκνυε την αξία κάθε πολίτη της. Αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες που ανέλαβαν να δημιουργήσουν την ενωμένη Ευρώπη δεν έδωσαν σημασία.
   Παρά τις διακηρύξεις, ούτε η ΕΟΚ και , ακόμη περισσότερο, ούτε η μετεξέλιξή της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, έθεσαν ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Απεναντίας, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός γραφειοκρατίας, όλο και περισσότερο μακριά από δημοκρατική νομιμοποίηση, λογοδοσία και δημόσιο έλεγχο, ο οποίος έστρεψε μονοδιάστατα το ενδιαφέρον στην οικονομία και στο νόμισμα, παραμελώντας την παιδεία, τον πολιτισμό και τους πολίτες.
    Τα μηνύματα των δημοψηφισμάτων, με βάση τα οποία οι Ευρωπαίοι πολίτες απέρριψαν το σχέδιο Συντάγματος της Ε.Ε., δεν έφθασαν ποτέ στα αυτιά των ιθυνόντων των Βρυξελλών. Η Ευρώπη, ζητούσε από τους πολίτες να την εμπιστευθούν, ενώ την ίδια στιγμή τους άφηνε όλο και περισσότερο στο περιθώριο.
  Είναι φανερό ότι η Ε.Ε δεν μπορεί να εμπνεύσει κανέναν στηριζόμενη σε τραπεζίτες, λογιστές και χρηματιστές . Απαιτείται ένα νέο όραμα της Ευρώπης με βάση την δημοκρατία και τον πολιτισμό, όπως αυτό που περιέγραψε ο Πρόεδρος Μακρόν από το βήμα της Πνύκας.
   Εάν οι Βρυξέλλες και η Φραγκφούρτη είναι τα σύμβολα της Ευρώπης  των γραφειοκρατών και των τραπεζιτών , η Πνύκα θα πρέπει να αποτελέσει το σύμβολο της Ευρώπης των πολιτών της.