ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

      "Και μετ' ου πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεώτερος υιός απεδήμησεν εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζων ασώτως. Δαπανήσαντος δε αυτού πάντα εγένετο λιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην , και αυτός ήρξατο υστερείσθαι. Και πορευθείς εκολλήθη ενί των πολιτών της χώρας εκείνης, και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκειν χοίρους. Και επεθύμει γεμίσαι την κοιλίαν αυτού από των κερατίων ων ήσθιον οι χοίροι, και ουδείς εδίδου αυτώ. Εις εαυτόν δε ελθών είπε: πόσοι μίσθιοι του πατρός μου περισσεύουσιν άρτων, εγώ δε λιμώ απόλλυμαι! (Κατά Λουκάν, ιε΄13-17). Μετάφραση: Και μετά από λίγες ημέρες ο νεότερος υιός, αφού τα μάζεψε όλα (ενν.όσα του έδωσε ο πατέρας του) ταξίδεψε σε μέρος μακρινό και εκεί σκόρπισε την περιουσία του ζώντας βίο άσωτο. Και όταν τα δαπάνησε όλα ήλθε πείνα μεγάλη στην χώρα εκείνη και αυτός άρχισε να στερείται. Και πήγε και προσελήφθη δούλος ενός εκ των πολιτών της χώρας εκείνης και εκείνος τον έστειλε στα χωράφια για να βόσκει χοίρους. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του με ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χοίροι  και κανείς δεν του έδινε. Κάποια στιγμή συνήλθε και είπε: Σε πόσους μισθωτούς του πατρός μου περισσεύει ο άρτος ενώ εγώ πεθαίνω από την πείνα!" 
    Η ερχόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή του Ασώτου, ενώ η προηγούμενη, από την οποία άρχεται και το Τριώδιο, ήταν του Τελώνου και του Φαρισαίου. 
   Βεβαίως, ως γνωστόν, τα έθιμα επιβάλλουν, παράλληλα με την έναρξη του Τριωδίου , να ξεκινήσει και να κορυφωθεί και η περίοδος της αποκριάς και των μεταμφιέσεων.
  Γρήγορα όμως ο βασιλιάς καρνάβαλος θα καεί στην πυρά και θα αρχίσει η σαρακοστή ώστε να οδηγηθούμε στην σταύρωση και -πρώτα ο θεός- στην Ανάσταση.
    Αμήν!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ