ΟΤΑΝ ΟΥΤΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Ο Νόμος 3013/2002 περί πολιτικής προστασίας ισχυρίζεται στο άρ. 1 ότι αποβλέπει  "στην προστασία της ζωής , υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης) τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου. " Αλλά ένας νόμος που έχει τέτοιου είδους φιλοδοξίες το ελάχιστο το οποίο πρέπει να διασφαλίζει είναι ότι στην κρίσιμη στιγμή της δράσης ενάντια σε φυσική καταστροφή δεν θα υπάρχουν αμφιβολίες  και θα προβλέπεται με  σαφήνεια ποιος είναι ο αρμόδιος -υπεύθυνος για τον  συντονισμό της .
  Εάν διάβαζε κάποιος μόνο το άρ. 5 και ιδίως την  παρ. 4γ του άρ. 5 του εν λόγω νόμου, θα ήταν μάλλον βέβαιος ότι αρμόδιο για τον συντονισμό είναι το λεγόμενο "κεντρικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας" απαρτιζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης καιΕπικοινωνίας , τους Γενικούς Γραμματείς άλλων 9 ή και 10 Υπουργείων , τον Υπαρχηγό Γ.Ε.Ε.Θ.Α. τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τους Προέδρους Ε.Ν.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε (ήτοι 15 ή 16  πρόσωπα) , καθώς ορίζεται ρητά ότι το όργανο αυτό "συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού , των μέσων , καθώς και το όλο έργο της αντιμετώπισης γενικών , περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών." Μάλιστα στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι κατά  την διάρκεια της εξέλιξης των καταστροφών το εν λόγω όργανο λειτουργεί σε όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 
 Αλλά η αρχική βεβαιότητα μετά την ανάγνωση του άρ.5 αρχίζει να μετατρέπεται σε αμφιβολία με την ανάγνωση του αμέσως επόμενου άρθρου του νόμου, καθώς στο άρ. 6 παρ.2, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4249/2014, προβλέπεται ότι  αρμόδιο όργανο για "να συντονίζει την συνεργασία κεντρικών, αποκεντρωμένων , περιφερειακών και τοπικών δημοσίων υπηρεσιών και φορέων στα θέματα πολιτικής προστασίας " είναι η λεγόμενη "Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας". Μάλιστα , στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή , μεταξύ άλλων "τον συντονισμό της δράσης ... για την αντιμετώπιση των φυσικών , τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ΄ή καταστάσεων ανάγκης" και , στο πλαίσιο αυτό, σε αυτήν υπάγεται το Πυροσβεστικό σώμα ως επιχειρησιακός της βραχίονας.
   Σαν να μην έφθαναν τα παραπάνω, η περαιτέρω ανάγνωση του νόμου επιτείνει την σύγχυση ακόμη περισσότερο, καθώς στην παρ. 1α του άρ.8 ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο το οποίο "συντονίζει και κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας  για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση κάθε μορφής καταστροφών"  δεν είναι ούτε το κεντρικό  συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας , ούτε η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά, ένα τρίτο όργανο, ήτοι ατομικά ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής προστασίας!
  Όσοι νομίζουν ότι η επιπολαιότητα και η προχειρότητα του Έλληνα νομοθέτη σε έναν νόμο τόσο κρίσιμο για την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής  δεν θα μπορούσε να έχει και άλλα στάδια πέραν των όσων αναφέρθηκαν μέχρι εδώ, δυστυχώς πλανώνται: Στο άρ. 10 ορίζεται ότι  την ευθύνη του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας , πέραν του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας έχουν επίσης οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών, οι Νομάρχες (σήμερα νομάρχες δεν υφίστανται), οι δήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (ούτε κοινότητες υφίστανται πλέον), ενώ στα άρ. 11 -13 προβλέπεται ότι εκτός των ανωτέρω , σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού (δεν υπάρχει πλέον νομός) και Δήμου συγκροτούνται αντίστοιχα "Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας", "συντονιστικά νομαρχιακά όργανα" και "συντονιστικά τοπικά όργανα", τα οποία επίσης έχουν ως αρμοδιότητα τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε περιφερειακό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο.
    Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να φανταστώ με ποιον ακριβώς τρόπο την ώρα της  φονικής πυρκαϊάς στον Νέο Βουτζά και στο Μάτι Αττικής το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειάρχης Αττικής, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής , ο τέως νομάρχης και νυν Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής , το Συντονιστικό της τέως Νομαρχίας και νυν Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οι Δήμαρχοι, Πεντέλης, Μαραθώνα και Ραφήνας και τα Τοπικά Συντονιστικά τους όργανα επιχείρησαν να αποφανθούν ποιος απ' όλους πρέπει να συντονίσει την δράση για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής και την προστασία της ζωής , της υγείας και της περιουσίας των πολιτών σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 3013/2002 . Πάντως , όσο όλοι αυτοί δεν μπορούσαν καν αποφασίσουν εάν είναι αρμόδιοι ή αναρμόδιοι, κάποιοι συνάνθρωποί τους έβρισκαν θάνατο ανήκουστο και φρικτό.
   Και προφανώς, εάν ποτέ ζητηθούν ευθύνες για την καταστροφή, όλοι οι παραπάνω θα επικαλεσθούν τον νόμο για να ισχυρισθούν ότι άλλοι ήταν αρμόδιοι.  
       

Σχόλια

  1. Σε εντελώς διαφορετικό θέμα αντιμετώπισα προσωπικά, μαζί με άλλα 5 πρόσωπα κατηγορία για ποινικό αδίκημα με πρόβλεψη για ως 20 έτη φυλακή. Το θέμα εγέρθηκε από γνωστό σκανδαλοθήρα δημοσιογράφο. 1. Αρμόδιες για την υπόθεση ήταν δύο διαφορετικές υπηρεσίες, που στους επικεφαλής τους δεν απαγγέλθηκε κατηγορία. 2. Στερηθήκαμε για 4 χρόνια την άδεια εξόδου από τη χώρα. 3. Ξοδέψαμε ένα σωρό χρήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Τέλος, 4. Το αδίκημα ποτέ δεν είχε συντελεσθεί! Απαλλαγήκαμε με βούλευμα, μετά από 3 χρόνια αγωνίας. Αντικρουόμενη νομοθεσία+ευθυνοφοβία των υπηρετών της δικαιοσύνης=ταλαιπωρία (βλάβη) των πολιτών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Επιμελημενη σιωπη,αναρμοδιοτητα.,,
    83 νεκροι..Ποιοι ειναι οι νομικοι υπευθυνοι,αρμοδιοι για το οτι 1. Σχετικοι νομοι(αν υπαρχουν)προβλεψης κατασκευης καταλληλων,δρομων διαφυγης δεν τηρηθηκαν ? 2 Μη ισως υπαρξης των σχετικων νομων.?...Δίκη Μαρφίν: "Αν υπήρχε έστω μία έξοδος κινδύνου η κόρη μου θα είχε σωθεί .".. Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων της τράπεζας. Επειδή σκεφτόμαστε (και οι νομικοί) όπως έχουμε εκπαιδευτεί.. Είναι στη πράξη δυνατή η βελτειωση στη οικονομία, εθνικα θεματα,παιδεία, δικαιοσύνη όταν μικρές επιμελημένες σιωπές(λογω φοβου?) και μη εφαρμογή π.χ.του Ν 2690/1999. αρ .. από ηγέτες πνευματικούς σε ΝΠΔΔ εκπαιδεύουν για μεγάλες με απρόβλεπτες αρνητικές οικονομικές, πολιτικές ..https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640710119637825&id=491131944595644

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ