ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

        Δεν θα ήταν δυστυχώς υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι η  παρατηρούμενη απίστευτη βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης έχει ο οδηγήσει το σύστημα στα όρια της κατάργησης.
        Ήδη υπάρχουν αγωγές ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες κατατίθενται σήμερα , λαμβάνουν δικάσιμο το έτος 2013  και υπό αυτές τις συνθήκες είναι βέβαιο ότι δεν θα εκδοθεί για αυτές τελεσίδικη απόφαση πριν από το 2017! Εξάλλου, και τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία υποτίθεται ότι σκοπό έχουν την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, όπως την ανάγκη διατροφής των τέκνων από τους γονείς τους, ή  την ρύθμιση της οικογενειακής στέγης  και της γονικής μέριμνας σε περίπτωση διάστασης, έχουν απωλέσει πλήρως το σκοπό τους , αφού η συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου προσδιορίζεται πλέον  περίπου1 έτος μετά την κατάθεση της σχετικής αίτησης.
        Στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης  ο μέσος όρος από την καταγγελία ενός εγκλήματος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης  καταδικαστικής απόφασης  αγγίζει τα 7-8 έτη, ενώ και στον τομέα των διοικητικών δικαστηρίων οι αγωγές και οι προσφυγές των πολιτών εναντίον του δημοσίου δεν εκδικάζονται ούτε καν σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας πριν την παρέλευση 5 -6 ετών από την κατάθεση!
        Η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί στοιχείο της δικαιοσύνης  της ίδιας, διότι  η επιβολή της δικαιοσύνης επιβάλλεται να είναι κατα το δυνατόν άμεση,  ώστε και ο πολίτης που αδικήθηκε να αισθάνεται ότι έτυχε έννομης προστασίας και η κοινωνία να έχει εμπιστοσύνη στην έννομη τάξη και ο δράστης της παρανομίας να παραδειγματιστεί δια  των  άμεσων κυρώσεων.  Είναι προφανές όμως ότι , πλέον, ουδείς αδικούμενος  μπορεί να έχει την ελπίδα ότι το ελληνικό κράτος θα τον προστατεύσει από όσους τον αδικούν.  
      Το ελληνικό κράτος μπορεί να μην παραδέχεται ακόμη την παράλυση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην χώρα μας . Δυστυχώς όμως η εν λόγω αναπηρία διαπιστώθηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  το οποίο δεν διστάζει πλέον  να καταδικάζει  την Ελλάδα και να της επιβάλλει σημαντικές χρηματικές ποινές, με την αιτιολογία ότι οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης ισοδυναμούν  με αρνησιδικία και,συνεπώς, στερούνται οι πολίτες του δικαιώματος σε παροχή δικαστικής προστασίας.
        Οι  ευθύνες των κυβερνήσεων είναι τεράστιες, διότι ουδέποτε εκτίμησαν σοβαρά το μέγεθος του προβλήματος με αποτέλεσμα , σήμερα , να μην αρκούν πλέον απλές επεμβάσεις , αλλά τεράστιες μεταρρυθμίσεις, ώστε η δικαιοσύνη να απονέμεται με στοιχειώδη ταχύτητα.
       Επιπλέον όμως, άμοιροι ευθυνών δεν είναι ούτε οι δικαστές, οι οποίοι , παρά τα όσα ορίζονται στους κώδικες πολιτικής και ποινικής δικονομίας, σπεύδουν αβασάνιστα να χορηγούν αναβολές προκειμένου να διώξουν την υπόθεση από πάνω τους, φορτώνοντας τα πινάκια των επομένων ετών.
        Θύματα όλων αυτών είναι όσοι αναγκάζονται να προσφύγουν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ