ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

   Στις 11-6-2013, με μία ενέργεια πρωτοφανούς θρασύτητας και απίστευτης περιφρόνησης των πολιτών, της κοινωνίας και των ελάχιστων υπολειμμάτων δημοκρατικής λειτουργίας που διαθέτει η χώρα, οι υπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ και οικονομικών, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού, εξέδωσαν απόφαση βάσει της οποίας έκλεισε η ΕΡΤ και διακόπηκε επ' αόριστον η λειτουργία της δημόσιας ραδιορφωνίας και τηλεόρασης, η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων. Σημειωτέον ότι μέχρι λίγες ημέρες πριν ο υποκριτής κυβερνητικός εκπρόσωπος (ευνοημένος και αυτός στο παρελθόν από το πάρτυ διαφθοράς και καταλήστευσης του δημοσίου χρήματος που συνέβαινε στην ΕΡΤ), διέψευδε κατηγορηματικά το κλείσιμο της ΕΡΤ.
   Κατά της ανωτέρω απόφασης, η ΠΟΣΠΕΡΤ προσέφυγε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ασκώντας αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της εν λόγω αποφάσεως μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Επιπλέον, ζήτησε, μέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής, την έκδοση προσωρινής διαταγής ρύθμισης του ζητήματος από τον Πρόεδρο του ΣτΕ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αίτηση ακυρώσεως κατά της πράξης νομοθετικού περιεχομένου επί της οποίας βασίστηκε η απόφαση διάλυσης της ΕΡΤ, διότι ενώπιον του ΣτΕ προσβάλλονται μόνο διοικητικές πράξεις και όχι πράξεις νομοθετικής ισχύος. Ακόμη περισσότερο, το ΣτΕ , όπως και ο Άρειος Πάγος, στο παρελθόν έχουν αρνηθεί να κρίνουν ακόμη και παρεπιπτόντως εάν πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις του άρ.44 του Συντάγματος για την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ήτοι την ύπαρξη "έκτακτης περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης".
   Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΣτΕ, ο οποίος επιλήφθηκε της αίτησης περί έκδοσης προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω απόφασης απεφάνθη ως εξής:   

"Προσωρινή Διαταγή της 17ης.6.2013 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.


Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και


΄Εχοντας υπόψη

α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.


Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε


1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).


2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος"

  Εάν ο Πρόεδρος του ΣτΕ αρκείτο στην 1η παράγραφο του διατακτικού του, η διαταγή θα ήταν ξεκάθαρη και θα επέβαλε την άμεση αναστολή εκτέλεσης της απόφασης για το κλέιιμο της ΕΡΤ και την άμεση συνέχιση της μετάδοσης και της λειτουργίας διαδικτυακών ιστοτόπων από της ΕΡΤ Α.Ε.
  Ωστόσο, η Πρόεδρος του ΣτΕ δεν ήθελε να είναι σαφής, ούτε να δυσαρεστήσει κανέναν και γι' αυτό πρόσθεσε και 2η παράγραφο. Εκεί, αναιρώντας κατά κάποιο τρόπο όσα ανέφερε στην 1η παράγραφο επιτάσσει "Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
    Έτσι οι άθλιοι που αποφάσισαν και διέταξαν μέσα μέσα σε ένα βράδυ το επ' αόριστον κλείσιμο της δημόσιας τηλεόρασης επιχειρούν τώρα να διασωθούν πατώντας στην 2η παράγραφο της απόφασης και ισχυριζόμενοι ότι θα συμμορφωθούν με την απόφαση, όχι άμεσα, αλλά αφού συσκεφθούν και λάβουν τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα για την συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από δημόσιο φορέα, με προσωπικό ασφαλείας, αλλά όχι την ΕΡΤ που διαλύθηκε.
  Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την απόφασή του όταν θα συζητηθεί εντός των προσεχών ημερών η αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Μέχρι τότε βεβαίως, ελπίζει να έχουν συμφωνήσει οι εταίροι της τρικομματικής και μην πέσει πάλι πάνω του βάρος που δεν έχει συνηθίσει να αντέχει.
    Σε κάθε περίπτωση, εκείνοι που είχαν την έμπνευση να διακόψουν επ' αόριστον την λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης οφείλουν να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται έστω και με την προαναφερθείσα προσωρινή διαταγή λαμβάνοντας αμέσως τα οργανωτικά μέτρα εκπομπής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από δημόσιο φορέα όπως επιτάσσεται, καθώς δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της Προσωρινής διαταγής δεν νοείται ανεκτή καθυστέρηση πέραν ενός ή δύο 24 ωρών και μάλιστα χωρίς να γίνεται απολύτως τίποτε. Ειδάλλως, διαπράττουν το ποινικό αδίκημα του άρ. 232Α ΠΚ, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης 6 μηνών έως 5 ετών για όποιον με πρόθεση δεν συμμορφώνεται με προσωρινή διαταγή δικαστή.       

 

  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ