ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ

   Δημόσια νομικά πρόσωπα είναι τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν (έστω και εν μέρει αλλά πάντως κατά τρόπο που ελέγχεται η διοίκησή του) στο δημόσιο. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι ιδίως τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (λ.χ. Ασφαλιστικά Ταμεία), αλλά εν ευρεία εννοία δύνανται να θεωρηθούν ακόμη και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή ακόμη και ανώνυμες εταιρίες εφόσον ανήκουν έστω και εν μέρει στο δημόσιο και η διοίκησή τους , βάσει του νόμου ελέγχεται από αυτό (λ.χ. η ΕΡΤ Α.Ε.).
  Όπως προκύπτει και από τον ορισμό της έννοιας "δημόσιος" τα δημόσια νομικά πρόσωπα θα έπρεπε να ελέγχονται από τον δήμο ήτοι είτε τους πολίτες στο σύνολό τους εάν η εξουσία τους αφορά το σύνολο των πολιτών, ή τους πολίτες που είναι μέλη τους, όπως λ.χ. τα μέλη του ΙΚΑ ή των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.
    Ωστόσο τα δημόσια νομικά πρόσωπα ουδέποτε διοικήθηκαν από τον δήμο. Αντί των πολιτών η διοίκηση των δημοσίων νομικών προσώπων ελέγχεται αφενός από την κεντρική εκτελεστική εξουσία η οποία διορίζει κατά το δοκούν την διοίκησή τους και χρησιμοποιεί χωρίς λογοδοσία την περιουσία τους και αφετέρου από τους εργαζόμενους - συνδικαλιστές , οι οποίοι επειδή εργάζονται ως υπάλληλοι νομίζουν ότι το νομικό πρόσωπο είναι περίπου τσιφλίκι τους, το καταλαμβάνουν όποτε θέλουν, το απομυζούν όπως μπορούν και δεν δίνουν λόγο σε κανένα 
     Οι δύο σφετεριστές των δημοσίων νομικών προσώπων, όταν συγκρούονται (όπως στην πρόσφατη περίπτωση της ΕΡΤ) επικαλούνται τους πολίτες. Αλλά οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν ενδιαφέρεται για τον αληθινά δημόσιο χαρακτήρα των εν λόγω νομικών προσώπων. Και τούτο διότι δημόσιος χαρακτήρας στην δημοκρατία σημαίνει ότι η διοίκηση του δημοσίου νομικού προσώπου ελέγχεται, όχι από την εκτελεστική εξουσία, ούτε από τους συνδικαλιστές ή εργαζόμενους σε αυτό αλλά  από τους πολίτες . 
    Μία ριζική συνταγματική  αλλαγή οφείλει εκτός των άλλων να φροντίσει για την θεσμοθέτηση αληθινής αυτοδιοίκησης και δημοκρατίας στα δημόσια νομικά πρόσωπα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ