ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

    Σύμφωνα με  την παρ.1 του άρ. 187 του Ποινικού Κώδικα "με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) «που επιδιώκει»*** τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 207 (παραχάραξη), 208 (κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων), 216 (πλαστογραφία), 218 (πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση), 264 (εμπρησμός), 265 (εμπρησμός σε δάση), 268 (πλημμύρα), 270 (έκρηξη), 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 279 (δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων), 291 (διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών), 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 310 (βαριά σωματική βλάβη), 322 (αρπαγή), 323 (εμπόριο δούλων), "323A (εμπορία ανθρώπων)", 324 (αρπαγή ανηλίκων), 327 (ακούσια απαγωγή), 336 (βιασμός), 338 (κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (αποπλάνηση παιδιών), "348Α (πορνογραφία ανηλίκων), 351 (σωματεμπορία), 351Α (ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής)", 374 (διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής), 375 (υπεξαίρεση), 380 (ληστεία), 385 (εκβίαση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 404 (τοκογλυφία), «στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 87 και στο άρθρο 88 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'), όταν οι πράξεις αυτές (διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή εξόδου ή της παράνομης μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών) τελούνται από κερδοσκοπία,»**** όπως επίσης περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, «καθώς και περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη νομοθεσία για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» «καθώς και τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος» «,καθώς και περισσότερων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη διάταξη του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει»«όπως επίσης και περισσοτέρων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται στο άρθρο 128Θ του ν. 2725/ 1999. Για τα εγκλήματα του άρθρου αυτού η ιδιότητα του ιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση.» «Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληματική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά με την αποφυγή καταβολής νόμιμου φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμιση, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορεύματος ή και προϊόντος απομίμησης, παραποίησης ή πειρατείας».
  Το άρ. 187 ΠΚ θεσπίσθηκε σύμφωνα με την αρχική πρόθεση των εισηγητών του για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είναι οικονομικό έγκλημα, διότι έχει σκοπό το παράνομο κέρδος. Έτσι όμως όπως διατυπώθηκε τελικώς, η διάταξη απέκτησε ευρύτερη έννοια με αποτέλεσμα να μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν όχι μόνο το οργανωμένο - οικονομικό έγκλημα αλλά και η σύσταση οποιασδήποτε ομάδας τριών τουλάχιστον ατόμων η οποία συγκροτείται, όχι περιστασιακά ή προσωποπαγώς αλλά με προοπτική διάρκειας, με αντικειμενικό σκοπό  όχι απαραίτητα το οικονομικό κέρδος αλλά μόνο και μόνο να διαπράξει κάποια από τα κακουργήματα που αναφέρονται στον κατάλογο του άρ. 187 ΠΚ. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη, τρία είναι τα χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης του άρ. 187 ΠΚ: (α) Είναι "δομημένη" και με διαρκή δράση , (β) αποτελείται από τρία τουλάχιστον πρόσωπα και (γ) επιδιώκει να διαπράττει κάποια από τα απαριθμούμενα σε αυτήν κακουργήματα. Δράστης του εγκλήματος θεωρείται όποιος συγκροτεί εγκληματική οργάνωση , αλλά και όποιος εντάσσεται σε αυτήν.
   Το κόμμα της Χρυσής Αυγής, εάν κρίνει κανείς από την εικόνα και τις πράξεις των εκπροσώπων , των  βουλευτών, αλλά και άλλων μελών του, ομοιάζει περισσότερο με υπόκοσμο και μπράβους νυχτερινών κέντρων. Όταν μάλιστα ενεπλάκησαν και σε σοβαρά εγκλήματα βίας, με αποκορύφωμα την πρόσφατη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το πολιτικό σύστημα συνεπικουρούμενο απολύτως (με την μορφή επικοινωνιακής καταιγίδας!) από το σύνολο των μμε, έσπευσε να τους καταγγείλει ενώπιον της δικαιοσύνης  ως εγκληματική οργάνωση του άρ. 187 ΠΚ. Η δικαιοσύνη ανταποκρίθηκε αμέσως, συνεργάσθηκε με την ΕΥΠ και, κινούμενη με ταχύτητα που δεν έχουν συνηθίσει οι πολίτες, χαρακτήρισε την Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση του άρ. 187 ΠΚ και εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον επικεφαλής και 4 ακόμη βουλευτές της Χρυσής Αυγής. ( Σημειωτέον  ότι σύμφωνα με το άρ. 62 του Συντάγματος, μοναδική περίπτωση σύλληψης βουλευτή χωρίς άδεια της βουλής είναι η διάπραξη αυτόφωρου κακουργήματος, όπως το αδίκημα το άρ. 187 ΠΚ το οποίο , ως διαρκές έγκλημα, είναι πάντοτε αυτόφωρο.) Η δικαιοσύνη δεν αποτόλμησε βεβαίως να καλέσει ως κατηγορούμενους και τα λοιπά μέλη του κόμματος , μολονότι κάτι τέτοιο θα ήταν συνεπές με τον χαρακτηρισμό του κόμματος ως εγκληματικής οργάνωσης δεδομένου ότι ως δράστες του εγκλήματος θεωρούνται , όπως προαναφέρθηκε, όχι μόνο όσοι συγκροτούν την εγκληματική οργάνωση αλλά και όσοι "εντάσσονται ως μέλη" σε αυτήν. Επιπλέον, στην συνέχεια, χωρίς να γίνουν κατανοητά τα κριτήρια διαφοροποίησης της κρίσης της, για άλλους κατηγορουμένους αποφάσισε την προσωρινή κράτηση και για άλλους αρκέσθηκε στην επιβολή περιοριστικών όρων.     
  Ανακοινώθηκε επίσης ότι θα ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για αναστολή της χρηματοδότησης του κόμματος της Χρυσής Αυγής και των κατηγορουμένων βουλευτών αλλά και δικαστική έρευνα στο ταμείο του κόμματος.
    Το πολιτικό σύστημα βρήκε στους τραμπούκους της Χρυσής Αυγής τον ιδανικό αντίπαλο για να θέσει στον λαό ένα ακόμη αποπροσανατολιστικό δίλημμα. Αλλά οι πολίτες δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορούν να πέσουν τόσο εύκολα θύματα εξαπάτησης. Η απόπειρα να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους μέσα από το αίμα που σκορπάει η Χρυσή Αυγή μόνο αηδία μπορεί να προκαλεί πλέον. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ