ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

  Σύμφωνα με την παρ.6. του άρ.1 της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/20-11-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) "εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, αντιστοίχως, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9."

  Με βάση την παραπάνω απόφαση των υπουργών της κυβέρνησης, πρόσωπα που δεν διαθέτουν  πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης δικαιούνται να ψηφίσουν στις εκλογές των δικηγορικών συλλόγων που διεξάγονται στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2021, μόνο εάν προβούν (με δικά τους έξοδα) στην διενέργεια rapid test και προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

   Η εν λόγω πρωτοφανής διάταξη, με την οποία περιορίζεται και μάλιστα, όχι με νόμο, αλλά με απλή απόφαση υπουργών, το εκλογικό δικαίωμα των ανεμβολίαστων δικηγόρων, αφού τους υποχρεώνει, προκειμένου να ψηφίσουν, να διενεργήσουν με δικά τους έξοδα διαγνωστικό τεστ, είναι καταφανώς αντισυνταγματική για τους εξής λόγους: 

  1. Σύμφωνα με το άρ. 43 παρ. 2 του Συντάγματος, τα όργανα της Διοίκησης στα οποία περιλαμβανονται και οι υπουργοί , δικαιούνται να εκδίδουν αποφάσεις με ισχύ νόμου (κανονιστικές πράξεις), μόνο εάν έχουν σχετική εξουσιοδότηση από νόμο που ψηφίζει η Βουλή και μόνο προκειμένου "να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό." Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως , τέτοιος νόμος της Βουλής που να εξουσιοδοτεί τους υπουργούς να εκδίδουν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να περιορίζουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων και  οργάνων διοίκησης δεν υπάρχει!

     2. Ακόμη και εάν υπήρχε τέτοιος νόμος, θα ήταν και αυτός αντισυνταγματικός, διότι το δικαίωμα του εκλέγειν και η ψήφος δεν δύνανται να περιοριστούν, ούτε ασφαλώς αποτελούν υποκατηγορία του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης του αρ. 5 παρ.4 του Συντάγματος το οποίο και μόνο δύναται να περιοριστεί  εάν επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την σχετική ερμηνευτική δήλωση του άρ. 5 του Συντάγματος.

    3.Επιπλέον, η υποχρέωση να υποβληθεί μερίδα πολιτών σε δαπάνες προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν σε εκλογές, ενώ μία άλλη μερίδα (οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες) δεν υπόκειται σε τέτοια δαπάνη , αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας, που καθιερώνει στο άρ. 4 παρ. 1 του Συντάγματος ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου". Και τούτο με δεδομένο ότι, όπως ομολογούν πλέον όλοι, διασπείρουν τον κορωνοιό, όχι μόνο οι ανεμβολίαστοι, αλλά και οι εμβολιασμένοι και συνεπώς δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση πρόσθετη επιβάρυνση και υποχρέωση των ανεμβολίαστων σε σχέση με τους εμβολιασμένους προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους. 

   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρχική πρόθεση της κυβέρνησης , όπως προκύπτει από όλα τα σχετικά δημοσιεύματα, ήταν να μην δικαιούνται σε καμία περίπτωση να ψηφίσουν οι ανεμβολίαστοι! Προέβη δε στην προαναφεθείσα ρύθμιση κατόπιν πιέσεων των εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων ! 

  Πρόκειται για τις πρώτες εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων που διεξάγονται με τέτοια κηλίδα περιορισμού του  δικαιώματος του εκλέγειν μετά την δικτατορία 1967-1974. Εάν οι  δικηγορικοί Σύλλογοι δεν φροντίσουν τουλάχιστον να παράσχουν δωρεάν rapid test  στους ανεβολίαστους, οι εκλογές θα μπορούν να προσβληθούν ως άκυρες λόγω αντισυνταγματικότητας.

    Πέραν αυτού όμως, αναρωτιέται κανείς μετά από αυτή την πρωτοφανή διάταξη εάν μπορεί να θεωρηθεί πλέον  απίθανο να επιχειρηθεί αντίστοιχος περιορισμός - πραξικόπημα , ακόμη και στο δικαίωμα του εκλέγειν σε εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση, ή και στις βουλευτικές.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ