ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΑΡΑΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Το μνημόνιο (ν. 3845\2010) , αφενός περιλαμβάνει διατάξεις άμεσης ισχύος και, αφετέρου, συνοδεύεται από τέσσερα παραρτήματα. Το 4ο εκ των παραρτημάτων ονομάζεται " μνημόνιο συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής" και αποτελεί την οδό βάσει της οποίας  γίνονται οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις του δανείου των 110 δις ευρώ. Συγκεκριμένα , ορίζεται ότι οι ως άνω εκταμιεύσεις θα βασίζονται σε τριμηνιαίους απολογισμούς και η αποδέσμευση των δόσεων θα διενεργείται μόνο εφόσον τηρούνται τα "ποσοτικά κριτήρια επίδοσης" και αξιολογείται θετικά η πρόοδος στα κριτήρια του μνημονίου.
       Ακολούθως, για την εκταμίευση της τρίτης δόσης του δανείου θα πρέπει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εν λόγω παράρτημα , μέχρι το τέλος του έτους να έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:
       1. Δημοσιονομική προσαρμογή με κατάθεση προσχεδίου του προϋπολογισμού και την προετοιμασία σχεδίου αποκρατικοποιήσεων αξίας τουλάχιστον 1 δις ευρώ.
         2.Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, όπου, μεταξύ άλλων, θα τεθεί ανώτατο όριο δαπανών για όλο τον δημόσιο τομέα, θα ενδυναμωθεί η θέση του υπουργού οικονομικών, ώστε να αποκτήσει δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις για δαπάνες άλλων υπουργείων και θα εισαγχθούν μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών μέσω της αναφοράς των δαπανών όλου του δημοσίου τομέα στο Υπουργείο οικονομικών.
        3.Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ήτοι: (α) Πλήρης εφαρμογή του Καλλικράτη με την θέσπιση των εκκρεμών προεδρικών διαταγμάτων (β) ολοκλήρωση της ενιαίας αρχής πληρωμών , (γ)διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες (δ) εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας με νέο σύστημα προμηθειών, σύστημα διαχείρισης φαρμάκων, μηχανοργάνωση των νοσοκομείων, αναβάθμιση των συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμού και εισαγωγή στα νοσοκομεία του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, (ε) κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων για νομικούς , φαρμακοποιούς κλπ , (στ) διευκόλυνση στην ίδρυση υπηρεσιών τουρισμού, λιανικού εμπορίου και εκπαίδευσης , (ζ) νομοθεσία απλοποίησης και επιτάχυνσης διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων (η) ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, (Ι) δημιουργία συμβουλευτικού σώματος για την προώθηση εξαγωγών και επενδύσεων και (ια) μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας με μείωση αμοιβής της υπερωριακής εργασίας, αυξήσεις κατώτερες των κλαδικών συμβάσεων, μισθών κάτω από το κατώτερο όριο για ευάλωτες ομάδες, παράταση της περιόδου μαθητείας και αλλαγές στο σύστημα διαιτησίας ώστε να προσφεύγουν σε αυτήν και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
      Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όλες οι ανωτέρω ενέργειες προβλέπονται ρητά από το μνημόνιο ως απαραίτητες για την εκταμίευση της τρίτης δόσης του δανείου, τις τελευταίες ημέρες το σύνολο του τύπου προέβαλε αυτές ως ένα νέο μνημόνιο ή παραμνημόνιο, προϊόν δήθεν νέας διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με την "τρόικα". 
      Καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύθηκε ,αλλά προειδοποιήθηκε ότι εάν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα δεν θα λάβει την τρίτη δόση.
      Ίσως η κυβέρνηση, ειδικά στο ζήτημα της κατεδάφισης των εργασιακών δικαιωμάτων, να επεδίωκε να παρουσιασθεί ενώπιον του ελληνικού λαού ότι δήθεν δίνει "ακόμη έναν σκληρό αγώνα " για την αποτρέψει. Ίσως πάλι, τα ΜΜΕ, αντί να ενημερώνουν υπεύθυνα τους πολίτες για το περιεχόμενο του μνημονίου, αρέσκονται να καλλιεργούν ένα κλίμα τρόμου παρουσιάζοντας κάθε μεταρρύθμιση, ακόμη και τις δίκαιες και ορθές όπως λ.χ στον τομέα της υγείας, ως κάτι που θα φέρει την καταστροφή. Είναι άγνωστο τι σκοπούς εξυπηρετεί ο καθένας. Ένα είναι βέβαιο: Δεν υπάρχει παραμνημόνιο. Υπάρχει όμως παραπληροφόρηση των πολιτών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ