ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ Ε.Σ.Ρ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

      
      Σύμφωνα με την διάταξη του άρ. 15 παρ.2 εδ.1-3 του Συντάγματος " η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του κράτους , που λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου και της  τέχνης , την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας."
     Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι , όσον αφορά το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, δεν ισχύουν οι διατάξεις περί ελευθερίας του Τύπου, αλλά υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους  προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, "η αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων." Ο δε άμεσος έλεγχος του κράτους ασκείται μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), το οποίο καλείται "ανεξάρτητη αρχή" και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του προβλέπεται ότι θα καθορίζονται με νόμο ("όπως νόμος ορίζει"). Ακολούθως, αποτελεί υποχρέωση του Ε.Σ.Ρ. αναγόμενη απευθείας στο άρ. 15 παρ.2 Σ να ελέγχει τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων από αυτούς θα γίνεται αντικειμενικά και με ίσους όρους.
       Ειδικά όσον αφορά την πολιτική, είναι προφανές ότι αντικειμενική και επί ίσοις όροις μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση μπορεί να νοηθεί παρά μόνο εάν παρουσιάζονται οι θέσεις και οι απόψεις όλων των πολιτικών κομμάτων. Απεναντίας, αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης - αλλά και στην ίδια την αρχή της ισότητας του άρ. 4 παρ.1 Σ σύμφωνα με την οποία " όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου"- οποιαδήποτε προνομιακή ή καταπιεστική μεταχείριση κομμάτων ή κόμματος. Όπως μάλιστα  έχει κρίνει ορθότατα η νομική θεωρία,  η εν λόγω συνταγματική διάταξη, ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι επιτρέπει  διαφοροποιήσεις στην μεταχείριση των πολιτικών κομμάτων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να  ερμηνευτεί κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει τον πλήρη αποκλεισμό από την ραδιοτηλεόραση των μικρών ή των νέων κομμάτων διότι έτσι " θα διαιωνιζόταν το κομματικό status quo και θα νοθευόταν η δημοκρατία "(βλ Δαγτόγλου , Ραδιοτηλεόραση και Σύνταγμα, 1989, σελ.195). 
        Ενώ όμως είναι σαφής η επιταγή του Συντάγματος για αντικειμενική και επί ίσοις όροις μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων και μολονότι η χώρα βρίσκεται στην δίνη τρομερής κρίσης όπου οι πολίτες κατά ποσοστό 60% δεν εμπιστεύονται κανένα από τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί , με την ανοχή του Ε.Σ.Ρ. του οποίου τα μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.2 του ν.2863\2000 εκλέγονται με διακομματική συννενόηση των κομμάτων της Βουλής, προβαίνουν αδίστακτα σε πλήρη αποκλεισμό κάθε νέου ή μικρού εξωνκοινοβουλευτικού κόμματος, συντηρώντας τεχνητά την πολιτική κυριαρχία τουκαθεστώτος της μεταπολίτευσης. 
     Σύμφωνα με το άρ.15 Σ και το άρ.4 ν.2863\2000, το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί ή ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ενώ επίσης επιβάλλει και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος τους εάν εκείνοι δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του. Αλλά, όπως προαναφέρθηκε, τα μέλη του διορίζονται από τα κόμματα της Βουλής με αποτέλεσμα να υπάρχει διαπλοκή μεταξύ κομμάτων της Βουλής και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών κατά τρόπο ώστε, τα μεν κοινοβουλευτικά κόμματα να παρέχουν τις άδειες λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι δε ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί στην συνέχεια να εξασφαλίζουν την  συνέχεια της πολιτικής ύπαρξης των κοινοβουλευτικών κομμάτων .
      Το κόμμα των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ιδρύθηκε το 2009. Έκτοτε εξέδωσε  περίπου 100 δελτία τύπου και πραγματοποίησε δεκάδες  κομματικές και πολιτικές εκδηλώσεις. Τίποτε από όλα αυτά δεν προβλήθηκε από την ΕΡΤ ή τα μεγάλα ραδιοτηλεοπτικά συγκροτήματα.   Δύο χρόνια μετά, παρά  και την συμμετοχή των Δημοκρατικών στις βουλευτικές εκλογές του 2009, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη του εν λόγω κόμματος, διότι τα ραδιοτηλεοπτικά συγκροτήματα με την ανοχή (ή τις ευλογίες) του Ε.Σ.Ρ. συνεχίζουν να μην του αναγνωρίζουν το δικαίωμα να απευθύνεται στον ελληνικό λαό και υποβάλει τις θέσεις του.
      Έχουν παρέλθει περισσότερο από 50 χρόνια από τότε που για πρώτη φορά το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας δικαίωσε τα μικρά κόμματα που προσέφυγαν ενώπιόν του κρίνοντας ότι ο αποκλεισμός κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα παραβιάζει την αρχή της ισότητας των δυνατοτήτων τους (βλ Δαγτόγλου, ό.π., σελ.183). Μάλλον ήλθε πλέον η ώρα και τα  ελληνικά κόμματα - θύματα του αποκλεισμού να στραφούν ενώπιον της δικαιοσύνης και να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους εναντίον εκείνουν που τους τα στερούν κατά παράβαση των άρ. 4 και 15 του Συντάγματος.  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΣΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ

ΕΡΡΕΙ ΤΑ ΚΑΛΑ